PRODUKTER

Optim8 är återförsäljare av ett antal produkter inom området för informationssäkerhet. De produkter vi erbjuder levereras som en tjänst och är väldigt enkla att komma igång med.

e-SEC

D-Fence e-Sec-tjänster för epost skyddar ditt företag och dina medarbetare mot cyberhot. Tjänsten försäkrar att enbart verifierad epost-trafik når dig och dina kollegor samtidigt som attackprogram, spam och andra intrång stoppas. e-Sec krypterar även överföringen av epost och säkrar överföringen vid eventuella nätverksproblem. Tjänsten erbjuder även skydd mot DoS & DDoS attacker.

En radikal skillnad mot de flesta andra säkerhetstjänster för epost är att e-Sec löser problem istället för att vidarebefordra problem till slutanvändaren i form av karantän / skräppostshantering vilket leder till en omedelbar förbättring av er datasäkerhet.

easyGDPR

Easy GDPR-tjänsten ger alla företag möjlighet att enkelt och kostnadseffektivt fullgöra sina förpliktelser enligt EU:s dataskyddsförordning och bevisa det kontinuerliga underhållet.

Våra färdiga mallar, tillsammans med de tydliga anvisningarna hjälper dig att förstå vad datasäkerhetsarbetet handlar om, samtidigt som du uppfyller lagens krav. I Easy GDPR-tjänsten har vi styckat upp datasäkerheten i begripliga avsnitt som du ser på skrivbordet. Vid behov kan du även skriva ut hela helheten i ett och samma dokument. Vi hjälper dig att planera dataskyddet och underhållet, medan årsklockan och revisionsmallarna i sin tur möjliggör helhetsledningen av dataskyddsfrågor.