AFFÄRSUTVECKLING

Affärsutveckling ligger oss varmt om hjärtat och vi erbjuder tjänster inom flera områden som sträcker sig från strategi till konkret tjänsteutveckling.

STRATEGI OCH SYFTE

Vi hjälper till att formulera strategier och taktik för att uppnå konkurrensfördelar. Vi kopplar detta arbete till mål och syfte för att ena din verksamhet, uppmuntra innovation och nytänkande och för att definiera en medveten position på en tydlig marknad.

TJÄNSTEUTVECKLING

I en tjänstefierad värld är väldefinierade tjänster ett måste. Vi erbjuder stöd för utveckling och design av tjänster, tjänsteportföljer, prismodeller, leveransmodeller, samt verktyg och metoder för att stötta arbetet och åstadkomma kontinuitet.

ORGANISATION

Organisationsutveckling är viktigt av många anledningar, bl.a. för förbättrad prestationsförmåga och för att uppmuntra innovation. Vi hjälper t.ex. till med styrning, incitament och KPI-träd, företagskultur och processutveckling efter behov.