DETTA ÄR OPTIM8

Optim8 startades år 2014 av Daniel Nordström. Med vår erfarenhet och kunskap tar vi avstamp från verksamheten och driver utveckling och digitalisering med just verksamhet, affärsmodeller och värderbjudande som utgångspunkt.

AFFÄRSNYTTA

Teknikutvecklingen går framåt i en rasande fart och driver på innovation, nya affärsmodeller och skapar även nya marknader. Oavsett sammanhang prioriterar vi lönsamma och hållbara affärsmodeller förverkligade med hjälp av teknik. Teknik är ett verktyg för att nå slutmålet.

Med fokus på verksamhet, scope och värde kan vi styra diskussioner och vårt arbete samtidigt som vi bibehåller ett hälsosamt förhållningssätt till trender och branschlingo.

ENKELHET

Med fokus på verksamhet och nytta översätter och förenklar vi teknikdiskussioner så att vi tillsammans med våra kunder kan koncentrera oss på värde utan att gå vilse i detaljer.

Daniel Nordström
VD & seniorkonsult
daniel.nordstrom@optim8.se